Program Kreatywnego Umuzykalniania

Program służy propagowaniu muzyki klasycznej w wieloaspektowej edukacji małego dziecka oraz naszych autorskich Muzogramów® opracowanych na bazie naszych doświadczeń edukacyjnych.

Idea programu polega na przechodzeniu od aktywności ruchowej, mającej na celu poznanie utworu muzycznego, do ćwiczeń grafomotorycznych zgodnych z przebiegiem muzyki. Nowe podejście odnosi się do postrzegania znaków graficznych jako nowych elementów wyrazu muzycznego. Opieramy się na przekonaniu, że muzyka, a przede wszystkim obcowanie dziecka z muzyką, pobudza pracę obu półkul mózgowych, dzięki czemu można śmiało stwierdzić, że muzyka jest jedynym stymulatorem, który wpływa ną rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka jednocześnie, przez co umożliwia wieloaspektowy i holistyczny rozwój.


Dokumenty do pobrania
Plik Format PDF Format DOCX
Regulamin i informacje -
Karta zgłoszeniowa - zgłoszenie indywidualne
Karta zgłoszeniowa - zgłoszenie placówka

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Programu Kreatywnego Umuzykalniania! :)