Program Kreatywnego Umuzykalniania


Program służy propagowaniu muzyki klasycznej w wieloaspektowej edukacji małego dziecka oraz naszych autorskich Muzogramów® opracowanych na bazie naszych doświadczeń edukacyjnych.

Idea programu polega na przechodzeniu od aktywności ruchowej, mającej na celu poznanie utworu muzycznego, do ćwiczeń grafomotorycznych zgodnych z przebiegiem muzyki. Nowe podejście odnosi się do postrzegania znaków graficznych jako nowych elementów wyrazu muzycznego. Opieramy się na przekonaniu, że muzyka, a przede wszystkim obcowanie dziecka z muzyką, pobudza pracę obu półkul mózgowych, dzięki czemu można śmiało stwierdzić, że muzyka jest jedynym stymulatorem, który wpływa ną rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka jednocześnie, przez co umożliwia wieloaspektowy i holistyczny rozwój.

Dokumenty do pobrania:

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO MUZYKOWANIA!