Regulamin warsztatów on-line 1. Organizatorem warsztatów on-line jest Muzykącik Katarzyna Halasz z siedzibą w Lusówku przy ul. Rozalińskiej 1/1, NIP: 7881970379, REGON: 384930709, zwany dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy osoby zapisującej się na warsztaty on-line, zwanej dalej Uczestnikiem.
 3. Warsztaty on-line realizowane są za pośrednictwem serwisu internetowego www.muzykacik.pl, zwanego dalej Serwisem Internetowym.
 4. Zgłoszenie na warsztaty on-line jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności - w szczególności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 5. Uczetnik rejestruje się na warsztaty z obowiązkiem zapłaty za nie osobiście lub przez placówkę finansującą dla niego warsztaty, na które się rejestruje.

§1 Zgłoszenie do udziału w warsztatach

 1. Zgłoszenia na warsztaty on-line dokonywane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Lista warsztatów on-line dostępna jest w zakładce "Warsztaty on-line". Po wyborze warsztatów należy przejść do formularza rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji na warsztaty on-line Uczestnik powinien podać poniższe dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu,
  • adres do wysyłki materiałów dydaktycznych oraz zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie.
 3. Istnieje możliwość wystawienia faktury za warsztaty on-line, w tym celu należy zgłosić taką potrzebę w polu "Informacje dodatkowe" w formularzu rejestracji oraz podać dane do faktury, tj. NIP, nazwę firmy oraz adres firmy.
 4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie zapisu na warsztaty on-line wraz z danymi do dokonania opłaty za warsztaty, tj. numer konta bankowego, nazwa odbiorcy oraz tytuł przelewu.

§2 Płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach on-line jest dokonanie opłaty za warsztaty.
 2. Każdy Uczestnik po dokonaniu rejestracji na warsztaty powinien jak najszybciej dokonać opłaty przy użyciu danych przesłanych na adres e-mail po dokonaniu rejestracji.
 3. Po zaksięgowaniu płatności na podany przy rejestracji adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie otrzymania płatności oraz dostęp do warsztatów on-line.
 4. Jeśli Uczestnik zgłosił potrzebę otrzymania faktury na firmę, zostaje ona przesłana na podany przy rejestracji adres e-mail w osobnej wiadomości.

§3 Dostęp do warsztatów on-line

 1. Warsztaty on-line dostępne są na stronach Serwisu Internetowego w postaci filmu wideo.
 2. Dostęp do warsztatów on-line jest udzielany na okres określony w opisie warsztatów.
 3. Dostęp do warsztatów on-line jest udzielany wyłącznie dla Uczestnika, którego dane zostały podane w formularzu rejestracji na warsztaty on-line.
 4. Po dokonaniu płatności za warsztaty on-line na podany przy rejestracji adres e-mail przesłane zostają dane dostępowe do warsztatów on-line, tj. dokładny adres strony w ramach Serwisu Internetowego, na której dostępne są warsztaty oraz kod dostępu.
 5. W celu odtworzenia warsztatów on-line konieczne jest wejście na adres strony podany w wiadomości z dostępem do warsztatów oraz podanie w formularzu dostępowym adresu e-mail użytego przy rejestracji na warsztaty i kodu dostępu. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu tych danych wyświetlony zostanie materiał warsztatów on-line.
 6. Kod dostępu do warsztatów nadawany jest indywidualnie każdemu Uczestnikowi i przeznaczony jest tylko do jego użytku.
 7. Zabrania się udostępniania danych dostępowych osobom niebędącym Uczestnikami warsztatów.
 8. Ogranizator zastrzega sobie prawo do odwołania dostępu do warsztatów on-line Uczestnikowi, który złamie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§4 Materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnistwie w warsztatach

 1. Wraz z dostępem do warsztatów on-line Organizator dostarcza Uczestnikowi materiały dydaktyczne, których lista i forma zawarta jest w opisie warsztatów.
 2. W szczególności mogą to być następujące materiały:
  • opisy zabaw i aktywności,
  • partytury na intrumenty perkusyjne,
  • scenariusze zajęć umuzykalniających,
  • spis wykorzystanych utworów,
  • plansze do instrumentacji.
 3. Powyższe materiały mogą być dostarczone w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną.
 4. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach w wersji drukowanej lub cyfrowej.
 5. W przypadku warsztatów, w których wysyłka materiałów następuje drogą cyfrową, materiały wraz z zaświadczeniem przesyłane są na adres e-mail podany podczas rejestracji na warsztaty.
 6. W przypadku warsztatów, w których wysyłka materiałów realizowana jest w sposób tradycyjny, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach są przesyłane metodą dostawy wybraną na formularzu przy rejestracji na warsztaty na podany w tym formularzu adres lub do wybranego punktu odbioru.
 7. Wysyłka materiałów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (kurier lub Paczkomaty).
 8. Wysyłka materiałów realizowana jest we wtorki oraz w piątki i dotyczy tych rejestracji, za które płatności zostały zaksięgowane na koncie Organizatora do końca dnia roboczego poprzedzającego wysyłkę oraz tych, dla których została wybrana faktura z terminem płatności 14 dni.
 9. Jeśli dany dzień wysyłki jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wysyłka materiałów realizowana jest w kolejny dzień roboczy.
 10. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie, publikowanie, wypożyczanie materiałów warsztatowych osobom niebędącym Uczestnikami warsztatów. Dotyczy to również udostępniania ich w Internecie.
 11. Materiały dydaktyczne udostępniane Uczestnikom mają im służyć do codziennej pracy dydaktycznej z podopiecznymi.
 12. Organizator nie wyraża zgody na wykorzystanie materiałów warsztatowych do prowadzenia jakichkolwiek kursów i warsztatów, a także działalności komercyjnej z ich wykorzystaniem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.