Regulamin warsztatów on-line

 1. Organizatorem warsztatów on-line jest Muzykącik Katarzyna Halasz z siedzibą w Lusówku przy ul. Rozalińskiej 1/1, NIP: 7881970379, REGON: 384930709, zwany dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy osoby zapisującej się na warsztaty on-line, zwanej dalej Uczestnikiem.
 3. Warsztaty on-line realizowane są za pośrednictwem serwisu internetowego www.muzykacik.pl, zwanego dalej Serwisem Internetowym.
 4. Zgłoszenie na warsztaty on-line jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności - w szczególności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 5. Uczestnik rejestruje się na warsztaty z obowiązkiem zapłaty za nie osobiście lub przez placówkę finansującą dla niego warsztaty, na które się rejestruje.

§1 Zgłoszenie do udziału w warsztatach
 1. Zgłoszenia na warsztaty on-line dokonywane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Lista warsztatów on-line dostępna jest w zakładce "Warsztaty on-line". Po wyborze warsztatów należy przejść do formularza rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji na warsztaty on-line Uczestnik powinien podać poniższe dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu,
  • adres do wysyłki materiałów dydaktycznych oraz zaświadczenia o uczestnictwie w warsztacie.
 3. Istnieje możliwość wystawienia faktury za warsztaty on-line, w tym celu należy zgłosić taką potrzebę w polu "Informacje dodatkowe" w formularzu rejestracji oraz podać dane do faktury, tj. NIP, nazwę firmy oraz adres firmy.
 4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie zapisu na warsztaty on-line wraz z danymi do dokonania opłaty za warsztaty, tj. numer konta bankowego, nazwa odbiorcy oraz tytuł przelewu.
§2 Płatności
 1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach on-line jest dokonanie opłaty za warsztaty.
 2. Każdy Uczestnik po dokonaniu rejestracji na warsztaty powinien jak najszybciej dokonać opłaty przy użyciu systemu Przelewy24 lub wykonać przelew bankowy na podstawie danych przesłanych na adres e-mail po dokonaniu rejestracji.
 3. Po zaksięgowaniu płatności na podany przy rejestracji adres e-mail przesłane zostaje potwierdzenie otrzymania płatności oraz dostęp do warsztatów on-line.
 4. Jeśli Uczestnik zgłosił potrzebę otrzymania faktury na firmę, zostaje ona przesłana na podany przy rejestracji adres e-mail w osobnej wiadomości.
§3 Dostęp do warsztatów on-line
 1. Warsztaty on-line dostępne są na stronach Serwisu Internetowego w postaci filmu wideo.
 2. Dostęp do warsztatów on-line jest udzielany na okres określony w opisie warsztatów.
 3. Dostęp do warsztatów on-line jest udzielany wyłącznie dla Uczestnika, którego dane zostały podane w formularzu rejestracji na warsztaty on-line.
 4. Po dokonaniu płatności za warsztaty on-line na podany przy rejestracji adres e-mail przesłane zostają dane dostępowe do warsztatów on-line, tj. dokładny adres strony w ramach Serwisu Internetowego, na której dostępne są warsztaty oraz kod dostępu.
 5. W celu odtworzenia warsztatów on-line konieczne jest wejście na adres strony podany w wiadomości z dostępem do warsztatów oraz podanie w formularzu dostępowym adresu e-mail użytego przy rejestracji na warsztaty i kodu dostępu. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu tych danych wyświetlony zostanie materiał warsztatów on-line.
 6. Kod dostępu do warsztatów nadawany jest indywidualnie każdemu Uczestnikowi i przeznaczony jest tylko do jego użytku.
 7. Zabrania się udostępniania danych dostępowych osobom niebędącym Uczestnikami warsztatów.
 8. Ogranizator zastrzega sobie prawo do odwołania dostępu do warsztatów on-line Uczestnikowi, który złamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
§4 Materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnistwie w warsztatach
 1. Wraz z dostępem do warsztatów on-line Organizator dostarcza Uczestnikowi materiały dydaktyczne, których lista i forma zawarta jest w opisie warsztatów.
 2. W szczególności mogą to być następujące materiały:
  • opisy zabaw i aktywności,
  • partytury na intrumenty perkusyjne,
  • scenariusze zajęć umuzykalniających,
  • spis wykorzystanych utworów,
  • autorska muzyka w postaci plików mp3,
  • plansze do instrumentacji.
 3. Powyższe materiały mogą być dostarczone w sposób tradycyjny lub drogą elektroniczną.
 4. Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach w wersji drukowanej lub cyfrowej.
 5. W przypadku warsztatów, w których wysyłka materiałów następuje drogą cyfrową, materiały wraz z zaświadczeniem przesyłane są na adres e-mail podany podczas rejestracji na warsztaty.
 6. W przypadku warsztatów, w których wysyłka materiałów realizowana jest w sposób tradycyjny, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach są przesyłane metodą dostawy wybraną na formularzu przy rejestracji na warsztaty na podany w tym formularzu adres lub do wybranego punktu odbioru.
 7. Wysyłka materiałów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (kurier lub Paczkomaty).
 8. Wysyłka materiałów realizowana jest najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dokonania płatności.
 9. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie, publikowanie, wypożyczanie materiałów warsztatowych osobom niebędącym Uczestnikami warsztatów. Dotyczy to również udostępniania ich w Internecie oraz odsprzedaży.
 10. Materiały dydaktyczne udostępniane Uczestnikom mają im służyć do codziennej pracy dydaktycznej z podopiecznymi.
 11. Organizator nie wyraża zgody na wykorzystanie materiałów warsztatowych do prowadzenia jakichkolwiek kursów i warsztatów, a także działalności komercyjnej z ich wykorzystaniem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.